.  

Σε τι βοηθάω και σε ποιους απευθύνομαι

Η ζωή μας είναι σαν ένας καθρέπτης που αντανακλά, μεταξύ άλλων, αυτά που υπάρχουν στο υποσυνείδητό μας. Οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα άτομο με τις σχέσεις του, την εργασία του, τη συναισθηματική του κατάσταση, την υγεία του κ.ά. αποτελούν συμπτώματα μιας βαθύτερης αιτίας (σύγκρουση, εμπλοκή, συναισθηματικό τραύμα κ.λπ.), που εδρεύει στο υποσυνείδητο. 

Περισσότερα... »

 

1Ατομικές Συνεδρίες Ενηλίκων, Ομάδες και Σεμινάρια

2Ενδυνάμωση Γυναικών

3Συμβουλευτική Εφήβων και Νέων

4Διαδυκτιακές (on line) ή Τηλεφωνικές Συνεδρίες

Παρεχόμενες Υπηρεσίες