Στις ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες οι νέες και οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν την υπευθυνότητα, να μάθουν να εμπιστεύονται τον εαυτό τους και να χτίζουν μια θετική αυτοεκτίμηση, να παίρνουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να θέτουν στόχους σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες, να δουλεύουν για την υλοποίηση των στόχων τους μέσα σε ένα δυσμενές περιβάλλον, να αναγνωρίζουν τις ικανότητές τους και να παίρνουν αποφάσεις που ενισχύουν τον αυτοσεβασμό και την έκφραση της διαφορετικότητάς τους. Μαθαίνουν, επίσης, να παίρνουν την ευθύνη της φροντίδας των ψυχοσυναισθηματικών τους αναγκών, να κατανοούν και να επιλύουν προβλήματα σχέσεων με γονείς, φίλους ή συντρόφους, να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να βλέπουν τον εαυτό τους ως οδηγό της ζωής τους, μαθαίνοντας να την οδηγούν στην ποιότητα που αληθινά αξίζουν.