.  

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται κυρίως σε άτομα (ή/και σε ομάδες) που ζουν στο εξωτερικό ή σε περιοχές της χώρας μας εκτός Αττικής. Απευθύνεται όμως και σε άτομα που ζουν εντός Αττικής, τα οποία επιθυμούν να πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες συνεδρίες τους μέσα στην ασφάλεια του προσωπικού τους χώρου, καθώς και σε άτομα που οι οικογενειακές και οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις ή κάποιο θέμα υγείας δεν τους επιτρέπουν να μετακινηθούν.  

Παρεχόμενες Υπηρεσίες