.  

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε γυναίκες που επιθυμούν: να γνωρίσουν τον εαυτό τους και τη δύναμή τους, να μάθουν να στέκονται στα πόδια τους, να διεκδικούν το σεβασμό στη ζωή και τις σχέσεις τους, να θεραπεύουν την κακοποίηση (συναισθηματική, διανοητική, σωματική), τη ζήλεια, την απώλεια, την εγκατάλειψη, την ανασφάλεια, να αντιμετωπίζουν τον χωρισμό, να ενδυναμώνουν το ρόλο τους ως γονείς ή σύντροφοι και να ζουν τη ζωή τους με ισοτιμία πέρα από κοινωνικές ή οικογενειακές παραδόσεις που τις εγκλωβίζουν.  

Παρεχόμενες Υπηρεσίες