.  

Η συμμετοχή ενός ατόμου σε ομάδα του δίνει τη δυνατότητα να δουλέψει πάνω στα θέματα που το απασχολούν, όπως συμβαίνει και στην ατομική συνεδρία, αποκομίζοντας επιπλέον τα οφέλη της ομαδικής συνεδρίας. Στις ομάδες γίνεται εξατομικευμένη δουλειά και οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από τη δυναμική της ομάδας, να αντιμετωπίσουν φόβους -όπως πχ ο φόβος της έκθεσης, ο φόβος της κατάκρισης μέσω της έκφρασης-, θέματα ντροπής, αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης κ.ά., σε ένα ασφαλές πλαίσιο συνδημιουργίας και μοιράσματος.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες