.  

Για περισσότερο από δύο δεκαετίες έχω οργανώσει πληθώρα σεμιναρίων πάνω σε ποικίλα θέματα ανάλογα με τους αποδέκτες (σε Συλλόγους Γονέων, σε Συλλόγους Γυναικών, σε Εφήβους, σε Εκπαιδευτικούς, σε Εργαζόμενους σε Επιχειρήσεις κ.ά.).

Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες σε ένα σεμινάριο έχουν την ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν και να διευρύνουν την κατανόησή τους γύρω από ένα θέμα που τους απασχολεί (σεμινάρια ευαισθητοποίησης) ή, να αποκτήσουν μια πιο διευρυμένη αντίληψη για τον εαυτό τους και τη ζωή, να εξοικειωθούν με το αληθινό νόημα και τη σημασία της θεραπείας, καθώς και με τεχνικές εμβάθυνσης στην αυτογνωσία και την προσωπική ενδυνάμωσή τους (σεμινάρια αυτογνωσίας).

΄Ένα σεμινάριο μπορεί να είναι αυτοτελές και μεμονωμένο ή να διεξάγεται σε μηνιαία βάση (σεμιναριακή ομάδα). Ενδεικτικά θέματα παλαιότερων σεμιναρίων μου είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής: Χτίζοντας την Αυτοεκτίμηση των Παιδιών, Διεκδικώντας μια Γυναίκα τη Δύναμή της, Κατανοώντας τη Σχέση με τους Γονείς μας, Ο ρόλος του Υποσυνείδητου στην εκπλήρωση των Ονείρων μας, Θεραπεύοντας το Θυμό και την Κατάθλιψη κ.ά.

Η τρέχουσα σεμιναριακή ομάδα μου έχει ως θέμα-τίτλο «Ζώντας τη Θεραπεία». Τέλος, σε στάδιο προετοιμασίας και οργάνωσης είναι το επόμενο σεμινάριό μου «Ζώντας πέρα από το φόβο».

Παρεχόμενες Υπηρεσίες