.  

Η ζωή μας είναι σαν ένας καθρέπτης που αντανακλά, μεταξύ άλλων, αυτά που υπάρχουν στο υποσυνείδητό μας. Οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα άτομο με τις σχέσεις του, την εργασία του, τη συναισθηματική του κατάσταση, την υγεία του κ.ά. αποτελούν συμπτώματα μιας βαθύτερης αιτίας (σύγκρουση, εμπλοκή, συναισθηματικό τραύμα κ.λπ.), που εδρεύει στο υποσυνείδητο. Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία εμβάθυνσης, διερεύνησης και σταδιακής επίλυσης της βαθύτερης αυτής αιτίας, καθιστώντας το άτομο λειτουργικό σε τομείς που προηγουμένως βίωνε περιορισμούς, δυσλειτουργίες ή αδυναμίες διαφόρων ειδών.

Με τις υπηρεσίες μου απευθύνομαι:

  • Σε κάθε ενήλικο άτομο που αντιμετωπίζει δυσκολίες με τις σχέσεις του, την επαγγελματική και οικονομική του κατάσταση, την υγεία του, τη σχέση με τον εαυτό του, τα συναισθήματά του και την αυτοεκτίμησή του
  • Σε εφήβους και νέους που επιθυμούν να χτίσουν την ταυτότητά τους με σεβασμό στη διαφορετικότητά τους
  • Σε γυναίκες που χρειάζονται ενδυνάμωση
  • Σε γονείς που επιθυμούν να ενισχύσουν το ρόλο τους ως ενήλικες
  • Σε κάθε άτομο που επιθυμεί να διευρύνει την αυτογνωσία του, να δώσει απαντήσεις σε υπαρξιακά του ερωτήματα, να απελευθερωθεί από περιοριστικά σχήματα συμπεριφοράς που επαναλαμβάνονται (patterns) και να αποκτήσει εργαλεία και τρόπους να θεραπεύει συναισθηματικά θέματα που το αποδυναμώνουν και το εγκλωβίζουν

Η πολυετής επαγγελματική μου εμπειρία, οι γνώσεις μου,  το πάθος μου για τη θεραπεία και η αγάπη μου για τη ζωή και τον άνθρωπο συμβάλλουν στη δημιουργία μιας θεραπευτικής σχέσης με βάση την ακεραιότητα, τη δέσμευση και την εμπιστοσύνη ανάμεσα στο θεραπευτή και τον θεραπευόμενο. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, τη χαρακτηρίζουν και την ενισχύουν.

Μέσα από τη ψυχοθεραπευτική διαδικασία το άτομο μαθαίνει να αγκαλιάζει την αιτία των θεμάτων του, να αναγνωρίζει την αξία και τη δύναμή του, να χρησιμοποιεί τις ικανότητές του ώστε να δημιουργεί θετικές αλλαγές, αρχικά, μέσα του και στη συνέχεια, στη ζωή και τις σχέσεις του. Η ανάληψη αυτής της ευθύνης ενδυναμώνει το άτομο, βαθαίνει την αγάπη  για τον εαυτό του και βελτιώνει την ποιότητα της ζωής του. Με ειλικρινή χαρά και αγάπη απευθύνομαι σε κάθε άτομο που είναι πρόθυμο να κάνει αυτή την επιλογή για τον εαυτό του.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες