.  

AYTOGNOSIA

Η αυτογνωσία είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς της θεραπευτικής διαδικασίας. Όσο περισσότερο κανείς διευρύνει την αυτογνωσία του, τόσο επιτρέπει στον εαυτό του να εισέλθει σε περιοχές του υποσυνειδήτου του που αγνοούσε, είχε ξεχάσει ή είχε αποκοπεί από αυτές. Χωρίς αυτή τη διευρυμένη κατανόηση και αντίληψη του εαυτού μας η αληθινή θεραπεία δε μπορεί να συμβεί. Πιο συγκεκριμένα, η αληθινή θεραπεία προκύπτει ως αποτέλεσμα της προθυμίας μας να συνδεθούμε με την εσωτερική μας σοφία και να μεταφέρουμε αυτή τη φωτεινή ουσία μας σε πιο σκοτεινά και πονεμένα κομμάτια του εαυτού μας.

Αυτή η ενοποίηση που προκύπτει, εκεί που προηγουμένως υπήρχε διαχωρισμός και σύγκρουση, είναι μια από τις βασικές παραμέτρους της θεραπευτικής διαδικασίας και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν το νόημα και τη σημασία της. Από αυτή την ενοποίηση, σταδιακά, επέρχεται: α) ισορροπία, σε περιοχές του υποσυνειδήτου που βρίσκονταν σε ανισορροπία και β) αλλαγή, αφού ο θεραπευόμενος έχει την ευκαιρία να πάρει διαφορετικές αποφάσεις και να κάνει σοφότερες επιλογές, από αυτές που είχε κάνει στο παρελθόν.

Πώς, όμως, έχουμε πρόσβαση σε σκοτεινές και καλά κρυμμένες περιοχές του υποσυνειδήτου μας; Πώς οδηγούμαστε σε αυτό που χρειάζεται εξισορρόπηση, αλλαγή και θεραπεία μέσα μας; Πώς και με ποιους τρόπους μας μιλάει το υποσυνείδητό μας, ώστε να εντοπίσουμε τι πάμε να θεραπεύσουμε;

Συνοπτικά, τρεις βασικοί τρόποι με τους οποίους μας μιλάει το υποσυνείδητο είναι: α) Η πραγματικότητα που βιώνουμε. Μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία ο θεραπευόμενος μαθαίνει να ‘διαβάζει’ την πραγματικότητα που βιώνει και να αναγνωρίζει αυτό το κομμάτι του εαυτού του που συμμετείχε με αρνητικό τρόπο στη δημιουργία της, ώστε να δουλέψει πάνω σε αυτό και να το μεταμορφώσει. β) Τα όνειρα που βλέπουμε. Είναι γνωστό ότι, η ώρα του ύπνου είναι η ώρα του υποσυνειδήτου. Μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία ο θεραπευόμενος μαθαίνει να ‘αποκωδικοποιεί’ και να ερμηνεύει τα όνειρά του, ώστε να αναγνωρίζει αυτό το κομμάτι του εαυτού του που χρειάζεται αγκάλιασμα και θεραπεία. γ) Το φυσικό μας σώμα. Κάθε σύμπτωμα που νιώθουμε στο φυσικό μας σώμα εμπεριέχει και ένα μήνυμα. Η θεραπευτική διαδικασία δίνει τη δυνατότητα στον θεραπευόμενο να έρθει σε επαφή με τα ‘σήματα’ που του στέλνει το ίδιο του το σώμα, να μάθει να τα αισθάνεται χωρίς να τα φοβάται και τελικά, να οδηγηθεί να απελευθερώσει συμπιεσμένα και υποσυνείδητα κυρίως συναισθήματα, που είχαν ‘φωλιάσει’ στο φυσικό του σώμα, φθείροντάς το. Μια τεχνική που χρησιμοποιούμε για το σκοπό αυτό, είναι η τεχνική της χαλάρωσης.

Πέρα από την χαλάρωση, μερικές άλλες τεχνικές της θεραπευτικής διαδικασίας είναι, ο οραματισμός, ο καθοδηγούμενος διαλογισμός, τεχνικές αναπνοής, συζήτηση, καθρέπτισμα, επαναδιατύπωση κ.ά.

Σταδιακά το άτομο μαθαίνει να κάνει συναισθηματική επαφή με τραυματισμένες πλευρές του εαυτού του, να χτίζει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του, να παίρνει πίσω τη δύναμή του και να επαναπροσδιορίζει την εικόνα που έχει για τον εαυτό του και το ‘ποιος είναι’ αληθινά. Οι νέες αποφάσεις και επιλογές του ατόμου βασίζονται στην αληθινή αυτή αντίληψη του εαυτού του και του επιτρέπουν σταδιακά να αλλάζει την πραγματικότητά του. Με αυτόν τον τρόπο, το υποσυνείδητο και η πρόσβαση σε αυτό καθίστανται πηγή αυτογνωσίας, ενδυνάμωσης και δημιουργίας. Το άτομο αναλαμβάνει τη φροντίδα των συναισθηματικών του αναγκών, ως κύρια δική του ευθύνη, διευρύνει την αγάπη για τον εαυτό του και μαθαίνει να χτίζει τη δύναμη και την ασφάλεια μέσα του. Όλοι οι άνθρωποι αξίζουν να κάνουν αυτή την επιλογή για τον εαυτό τους.

Για πάνω από δυο δεκαετίες, υπηρετώντας το σκοπό της δικής μου καρδιάς, μοιράζομαι τις γνώσεις και την εμπειρία μου με σεβασμό και αγάπη στο προσωπικό ταξίδι αυτογνωσίας ατόμων και ομάδων. Ως άνθρωπος και ως ειδικός, παραμένω στη διάθεση αυτών που επιθυμούν να κάνουν, με την καρδιά τους, αυτή την επιλογή για τον εαυτό τους.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες